Wat doen wij?

Quatro Software maakt in opdracht van klanten maatwerk software. We werken meestal op projectbasis, waarbij we samen met een klant het hele traject vanaf brainstormen tot en met opleveren doorlopen. De projecten die we in de afgelopen jaren hebben gedaan waren vaak redelijk complex. De complexiteit zat meestal in het op te lossen probleem, maar soms ook in de technische realisatie. U ziet hiernaast een lijstje van een aantal projecten die we hebben gedaan.

Vertrouwen = de basis

Software laten ontwikkelen door een externe partij is voor een opdrachtgever vaak een grote stap. Vertrouwen in de kwaliteiten van de externe partij speelt een grote rol bij die stap. De opdrachtgever kan vaak zelf niet goed inschatten welke keuzes mogelijk zijn tijdens het hele traject. Onze klanten hebben ervaren dat wij goed en altijd eerlijk advies geven en ook op tijd opleveren wat we samen hebben bedacht. We verwachten niet dat iedereen ons zomaar gelooft, dus als u dat wilt kunnen we u in contact brengen met onze klanten.

Wat kunnen wij?

Quatro Software bestaat uit zeer ervaren software ontwikkelaars. Onze kracht ligt in het begrijpen en vertalen van de wensen van een klant naar een oplossing. Naast duidelijke communicatie met klanten en gebruikers, spelen projectmanagement en techniek/vaardigheden een grote rol in software ontwikkelings projecten. Onze jarenlange ervaring heeft ons het belang van al die aspecten geleerd, zodat we ons niet alleen focussen op techniek op zich.


     
  Projecten
  • Energieverbruik van gebouwen
  • Cytostatica robots
  • Veelplegers website (s)
  • Exergie berekeningen
  • Accountview koppelingen